Prijsvraag MRA

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (de MRA) is men eveneens opzoek naar oplossing aangaande de problematiek wat betreft de logistiek van (bouw)materialen. Namens de Metropoolregio Amsterdam heeft de gemeente Amsterdam daarom eind 2017 een prijsvraag op de markt gezet waarin geïnteresseerd werden opgeroepen om innovatieve, schaalbare en breed toepasbare oplossingen rond slimme en schone bouwlogistiek nader uit te werken.

City Barging richt zich meer en meer op de Circulaire Stad. Ons bedrijf hanteert daarom als leidmotief bij haar bedrijfsactiviteiten de bepalende aspecten van de circulaire economie. Daarbij gaat het niet alleen om de zogenaamde verticale afstemming binnen een keten, maar vooral ook om een horizontale afstemming. De maatschappelijke effecten van het vervoersconcept zijn positief. Niet alleen reduceert het vervoer over water een groot deel van het bouwverkeer over de weg, maar ook de leefbaarheid stijgt fors, omdat het lawaai van bouwverkeer wordt gereduceerd en de (verkeers-)veiligheid sterk toeneemt. Daarnaast wordt door de aanvoer van beton over water voorkomen, dat betonmixers de bereikbaarheid van de omgeving tijdens het bouwproces nog verder verminderen en de verkeersveiligheid verder aantasten.

“wij realiseren waarin wij geloven en doen wat wij beloven”.